Den korteste vej til viden - kontakt os direkte og få den bedste betjening!

Tilbagestrømningssikring - TBS ventiler

Forbrugere i et moderne samfund forventer rent drikkevand. Det tappes dagligt direkte fra vandhanen, anvendes til madlavning samt til vask og rengøring.
For at sikre at drikkevandet forbliver helt rent og frit for forurening, er det yderst vigtigt, at vandinstallationerne beskyttes optimalt imod enhver udefrakommende risiko.
Ikke kun i en ejendomsinstallation, men i ethvert punkt af et ledningsnet, hvor drikkevand aftappes.
Rent og sikkert drikkevand er et lovkrav i Danmark. DS/EN-1717 er lovmæssigt retningsgivende, og inddeler alle former for væsker i fem kategorier i forhold til den potentielle sundhedsfare for mennesker, som kan opstå i et vandforsyningssystem. DS/EN1717 fastslår ligeledes, hvilken sikringstype, der er nødvendig for at opretholde drikkevands kvalitet.

Ved at montere Braukmann tilbagestrømningssikringer fra Resideo elimineres risikoen for tilbageløb, hvor potentielt forurenet vand trænger ind i drikkevandsinstallationerne.

Alle sikringstyper i dette kapitel overholder DS/EN-1717 og opfylder dermed kravene iht. Bygningsreglementet BR10.
De dækker alle mediumkategorierne, som inddeles fra 1 - 5, hvor kategori 1 er rent vand uden sundhedsfare og op til kategori 5, som er vand med fare for indhold af bakterier eller virus.

Tilbagestrømningssikring - TBS ventiler
Mediumskategori
Tilbagestrømningssikring - TBS ventiler
Tilbagestrømssikring
Tilbagestrømningssikring - TBS ventiler
Øvrige myndigheder
TBS KATEGORI 2
TBS KATEGORI 2
TBS KATEGORI 3
TBS KATEGORI 3
Braukmann TBS ventiler KATEGORI 4
Braukmann TBS ventiler KATEGORI 4
TBS KATEGORI 5
TBS KATEGORI 5
Reservedele til tilbagestrømningssikringer
Reservedele til tilbagestrømningssikringer
Service TBS ventiler TKA295
Service TBS ventiler TKA295