Den korteste vej til viden - kontakt os direkte og få den bedste betjening!

TBS KATEGORI 5

Pålidelig beskyttelse af drikkevandet
på højeste niveau - mediumkategori 5


Medium, som medfører stor menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af bakterier, mikrobiologiske elementer eller virus
Mediumkategori 5 kræver installering af et frit luftgab (Type AA eller AB iht. DS/EN-1717)
Der stilles de strengeste krav til sikkerhed i kategori 5 på grund af betydelig sundhedsfare for mennesker som følge af forekomster af bakterier, mikrobiologiske stoffer eller virus.
Da der er en stor risiko for bakteriel overførsel via vandet, kræver disse anlæg en tilbagestrømningssikring i form af et luftgab (Type AB eller AA).

Denne kategori omfatter rensningsanlæg, pumpestationer, biogasanlæg, laboratorier og virksomheder med mikrobiologiske processer.

Mediumkategori 5:
Af alle kategorier, udgør væsker i kategori 5 den største sundhedstrussel for mennesker fra forurenet vand. Denne kategori kan indbefatte E. Coli bakterier, mikrobiel eller viral patogener af infektionssygdomme. Alle løsningerne i CBU-familien sørger for sikker og pålidelig beskyttelse af drikkevandet mod forurening fra mediumkategori 5 væsker. Hvorvidt anvendelsen er til landbrugsdrift, rensningsanlæg, biogasanlæg, på hospitaler eller i biologiske laboratorier, Honeywell Home har den rigtige løsning. Honeywell Home tilbagestrømningssikringer, yder det højeste niveau til beskyttelse af vores dyrebare resourse, drikkevand. For en sikker adskillelse mellem drikkevand og vand som ikke er egnet til menneskeligt forbrug, stol på erfaringerne,ekspertisen og "know how" fra markedslederen.

DC rørafbrydere til kat. 5
DC rørafbrydere til kat. 5
Tilbagestrømningssikring CBU140, CBU142
Tilbagestrømningssikring CBU140, CBU142
Tilbagestrømningssikring TBS CBU146
Tilbagestrømningssikring TBS CBU146