Tilbagestrømningssikringer

Forbrugere i et moderne samfund forventer rent drikkevand. Det tappes dagligt direkte fra vandhanen, anvendes til madlavning samt til vask og rengøring.
For at sikre at drikkevandet forbliver helt rent og frit for forurening, er det yderst vigtigt, at vandinstallationerne beskyttes optimalt imod enhver udefrakommende risiko.
Ikke kun i en ejendomsinstallation, men i ethvert punkt af et ledningsnet, hvor drikkevand aftappes.
Ved at montere tilbagestrømningssikringer elimineres risikoen for tilbageløb, hvor potentielt forurenet vand trænger ind i drikkevandsinstallationerne.

Alle sikringstyper i dette kapitel overholder DS/EN-1717 og opfylder dermed kravene iht. Bygningsreglementet BR10.
De dækker alle mediumkategorierne, som inddeles fra 1 - 5, hvor kategori 1 er rent vand uden sundhedsfare og op til kategori 5, som er vand med fare for indhold af bakterier eller virus.

Tilbagestrømningssikringer
Mediumskategori
Tilbagestrømningssikringer
Øvrige myndigheder
KATEGORI 2
KATEGORI 2
KATEGORI 3
KATEGORI 3
KATEGORI 4
KATEGORI 4
KATEGORI 5
KATEGORI 5
Reservedele til BA295
Reservedele til BA295